تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
روزمرگی های تکراری و نخواندنی یک عدد نگران


فلسفه زندگی اش همین یک جمله است :آدم ها نتیجه اعمالشون رو تو همین دنیا می بینند.
پس وقتی میبینه یک نفر ورشکست شده,مریض شده,تحقیر شده,تنها شده یا هر بلای دیگری بر سرش نازل شده برایش غصه نمی خورد.ناراحت نمی شود.می گه نتیجه ی کارهای خودشه.

یک روز نتیجه ی کارهای خودش بهش برمیگردن.یقین دارم که خدا بیرحمی طرز فکرش را نشانش میدهد.شاید ورشکست شه,شاید مریض شه,شاید تحقیر شه,شاید تنها شه... .
نباید اون روز اینجا باشم.